Om oss

Stuglägren i Badjelánnda / Padjelanta nationalpark drivs av medlemmar i fjällsamebyarna Sirges, Jåhkågasska och Duorpon.

Driften av stugorna är helt beroende av logi- och seviceavgifterna. Vi har inga bidrag eller annat stöd för verksamheten.

Vi försöker att hålla en hygglig servicenivå. Under hela vintern är till exempel minst en stuga öppen vid varje stugläger med bränsle och dylikt.

Runt påsken har vi bemannat för att kunna bistå dig som söker dig till äkta skidturism. Vi arbetar också för att vidga dina upplevelser och öppna kontakten med det samiska samhället.

I vårt program för Laponia kan du se hur vi ser på en utveckling av de samiska näringarna och turism.