Árasluokta

Läge: Vid Virihávrres (Virihaures) nordöstra vik på leden mellan Akka/Vájsaluokta och Stáloluokta.

Stugor

Två stugor med fyra bäddar, varav den ena är öppen hela året. Fyra stugor med sex bäddar. Sammanlagt 32 bäddar. Kyrkkåta finns i samevistet.

Period 1:

Stugvärd:

Period 2:

Stugvärd:

Försäljning under båda perioderna:

Båtskjuts på Virihaure.

Kontakt: Rickard Länta, 073-0823369

Evenemang

Kyrkhelg i Arasluokta:

Avstånd till Änonjalme: 53 km.
Avstånd till Kvikkjokk: 88 km.
Koordinat: X7475737 Y1542784